Heel af en toe bezoek ik een ICT vakbeurs of conferentie, dit keer ben ik naar de vEUC TechCon geweest. De vEUC TechCon (Volledig: VMware End-User Computing Tech Conference) is een evenement dat 100% in het teken staat van de VMware End-User Computing. Dit zijn oplossingen en het ecosysteem ten behoeve van de eindgebruiker ervaringen in de zakelijke markt.
Naast Vmware zijn er er meerdere partners die dit kunnen aanbieden.

Waarom?

Dankzij mijn publicaties en podcast over het werken met de iPad als vervanger van de laptop worden er mij veel vragen gesteld over “Hoe ga je om met beveiliging van je apparaat?”, “Hoe werk je zakelijk vanuit de cloud?”

Ook krijg ik vragen als, hoe ga je om met de medewerker die met o.a zijn privé tablet, of smartphone toegang wil hebben tot bedrijfsinformatie? En zijn er middelen die mijn bedrijf kan bieden om o.a #IpadOnly te kunnen werken.

Daarnaast zien we een transformatie in de wijze van werken. We verplaatsen ons van traditionele werkplekken in een groot kantoor, naar kleine kantoren met flexplekken tot het werken in de horeca gelegenheden en thuis. Een vast bureau is anno 2018 niet meer belangrijk.

Ik bezoek dit soort evenement om o.a de vragen die hierboven zijn opgesomd te kunnen beantwoorden, kennis op te doen van nieuwe producten, mogelijkheden.
Ik wil hierbij kennis opdoen van gebieden waarin ik niet alle dagen actief bij ben betrokken maar wat wel heel relevant kan zijn bij mijn dagelijkse werkzaamheden.

vEUC TechCon

De vEUC TechCon is een initiatief van Nederlandse leden van het internationale VMWare End-User Computing Champion programma en wordt ondersteund door de End User Computing specialisten van VMware Nederland. Deze editie was georganiseerd in het Mediaplaza in Utrecht.
Een mooie locatie wat past bij de doelgroep.

Mijn ervaringen

Naast de vele bekenden IT-collega’s die ik gesproken heb kan ik echt wel zeggen dat ik conference als een goed georganiseerde conferentie heb ervaren.

Ik heb diverse sessies bezocht en kennis opgedaan van;

  • Workspace One (Voorheen Airwatch)
  • Vmware Horizon
  • Windows 10 Modern Management
  • Mogelijkheden tot werken in de cloud

Van iedere sessie waarbij ik een bezoek heb gebracht heb ik wel wat opgestoken.

Enkele foto’s van een interessante en leerzame dag:Sammenvatting in afbeeldingen