Dutch

Bedankt voor het klikken op de link als bijlage bij mijn factuur.

Wat is nu de reden dat ik geen BTW op mijn factuur heb staan?

Vanaf 1 januari 2020 is er voor kleine ondernemers een nieuwe Kleine Ondernemers Regeling. In September ben ik met mijn bedrijfje gestart en ben nog in de groei. Omdat ik dit voornamelijk doe naast mijn bestaande baan, geen grote klantenkring heb ik dus weinig inkomsten ontvang. Heb ik besloten om mij aan te melden voor de nieuwe KOR. Dit heeft voor zowel mij als jou voor- en nadelen.

Groot nadeel voor mij is dat ik geen BTW aftrek meer heb, groot voordeel is dat ik nu de komende 3 jaar de tijd heb om aan de groei van bedrijf te werken zonder een belastingplichtige druk. Ik word wel geacht een administratie bij te houden.

Voor jou als organisatie zit er dus een nadeel in dat mijn factuur nu niet meer aftrekbaar is.

English

Thank you for clicking on the link as an attachment to my invoice.

What is the reason that I don’t have a DUTCH VAT on my invoice?

From January 1, 2020 there is a new Small Business Regulation for small entrepreneurs in the Netherlands. I started my company in September and I am still growing. Because I mainly do this in addition to my existing job, I don’t have a large clientele, so I receive little income. I decided to sign up for the new KOR. This has advantages and disadvantages for both me and you.

The big disadvantage for me is that I no longer have a VAT deduction, the big advantage is that I now have the next 3 years to work on the growth of a company without any tax burden. I am supposed to keep records.

For you as an organization there is therefore a disadvantage that my invoice is no longer deductible.